Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04
Tilbake til Maritime Tilbake til Maritime

Maritime

Sleping

Vi har lang erfaring med ulike slepeoperasjoner og vi har det som skal til både av utstyr og personell for å utføre  dette på en trygg ,sikker og kosteffektiv måte.