Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04

20.09.2017- Kontrakt med Troms Kraft Nett AS

Det ble den 20.09.2017 signert en kontrakt mellom BK Marine AS og Troms Kraft Nett AS for konsulent bistand i forbindelse med utbygging av nye Sjøkabelanlegg i Troms. Kontrakten har basis i forstudie og route engineering og antas å ha en varighet til 2019.

Nyheter

Tilbake til Nyheter Tilbake til Nyheter