Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04
M/B BUNNKART er en spesialdesignet båt for kartleggings operasjoner i kystnære strøk. Designet baserer seg på høy mobilitet der kravet til kvalitet i måledataene er ivaretatt. Båten transporteres på standard båthenger og er i utgangspunktet ferdig mobilisert for kartlegging når den transporteres ut fra oss. Båten er tilpasset slik at den kan utføre alle de vanlige geofysiske kartleggingsoperasjoner. I tillegg er båten konstruert på en slik måte at styrehuset kan transporteres separat, noe som også muligjør transport med helikopter.

M/B-BUNNKART

Teknisk Spesifikasjon BUNNKART
Tilbake til Maritime Tilbake til Maritime