Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04

Damanlegg

Tilbake til Kraftsektoren Tilbake til Kraftsektoren
BK Marine AS har gjennom flere år bygd opp et kartleggings system som er basert på høy nøyaktighet og tetthet i måledataene. Vi har bygd opp systemet for å tilfredsstille kraftsektorens strenge krav til nøyaktighet og gjengivelse av terrenget som blir kartlagt.
Vår måte for å komme frem til høy nøyaktighet i måleresultatene, og designet på kartlegging systemet, gjør dette svært mobilt og kosteffektivt.
Våre systemer er spesialdesignet for  rask mobilisering, og for å dekke alle områder - fra arbeid på damanlegg i høyfjellet til oppdrag offshore. Den håndterlige størrelsen på utstyret gjør det lett å mobilisere, enten med lastebil eller helikopter.
Ved kartlegging av en fyllings dam vil denne bli gjengitt f.eks som en terreng modell der vi har 100% dekning av det ommrådet som kartlegges.Dataene som samles inn vil ha en nøyaktighet på, ned til 5cm. Det vil typisk bli samlet inn 10 mill målepunkter på en fyllingsdam som er 500 meter lang og 70 meter dyp. En slik type kartlegging vil normalt ta 1 dag med felt arbeid, og gjør dette til en meget kosteffektiv måte for å få en total oversikt over dam anlegget.

Kartlegging av damanlegg

Data fra fyllingsdam med oppløsning på 15cm presentert som terreng modell