Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04

Kraftsektoren

Tilbake til SubSea Tilbake til SubSea
For å kunne betjene et økende marked og mestre den utfordrende oppgaven det er å foreta kartlegging av damanlegg, tuneller og sjakter har BK Marine AS satset på utstyr og sensorer med høy kvalitet og nøyaktighet. Vi har også satset på  fagfolk med solid bakgrunn innen ROV og maritime operasjoner som har lang erfaring innen arbeid relatert til kraftsektoren.
BK Marine har lang erfaring med kartlegging og inspeksjoner innen kraftsektoren. Våre operatører var tidlig ute med utvikling av kartlegging og inspeksjonssystemer for bruk i damanlegg, tunneler og sjakter. Vi har utført kartlegging og inspeksjoner for denne bransjen over hele Norge og for mange ulike selskaper.
Et høyteknologisk kartleggings- og inspeksjonssystem med meget stor nøyaktighet. Kartlegging av bunnforhold. Kartlegging og deformasjons måling av dammer. Inspeksjon og oppmåling Tunneller Inspeksjon og oppmåling av trykksjakter Kontroll av luker/føringer osv