Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04

Tunneler

Gjennom vår erfaring fra kraftsektoren, vet vi at det er behov for inspeksjon og oppmåling av tunneler ved kraftanlegg. Det er forbundet med en betydelig kostnad, og til dels en risiko, å tappe ned et tunnelsystem for deretter å foreta en visuell inspeksjon av disse. BK Marine AS har i dag et system som kan foreta kartlegging og inspeksjon av vanntunneler uten at en trenger å tømme disse for vann. Kunden vil kunne være med på selve inspeksjonen, og foreta vurderinger underveis. Basisen for dette systemet er et ROV system som er knyttet opp til flere ulike typer sensorer. Etter inspeksjonen vil en kunne tegne tunnel systemet opp, og en kan gå inn i modellen og hente ut data som f.eks. tverrsnitt, etc.

Kartlegging og inspeksjon av tunneler

ROV systemet kan utstyres med profilsonarer for kartlegging av tunneler. Vi kan ta ut tverrprofiler, og sammen med video/foto vil kunden få en full inspeksjon av tunnelens tverrsnitt. Vi utfører også inspeksjon av sjakter, luker, og lukeføringer. Vi kan utføre tunnel inspeksjoner i tunneler med opptil flere tusen meters lengde.
Fordelen med vår måte å inspisere tunnelsystemer på er at kunden ikke trenger å tømme systemet for vann. Normal tid for inspeksjon av en 1000 meter lang tunnel vil være ca 3-4 timer. Dette begrenser også stans i produksjon til et minimum og er meget kostnads besparende.
Tilbake til Kraftsektoren Tilbake til Kraftsektoren