Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04

Side Scan Sonar

Side Scan Sonar er et sonarsystem som brukes til å effektivt lage et bilde av store områder av havbunnen. Dette verktøyet brukes for å kartlegge havbunnen for en rekke formål, herunder etablering av sjøkart og påvisning og identifisering av gjenstander på sjøbunn. Systemet kan, i kombinasjon med bunnprøver,  gi en forståelse samt tolkning av de forskjellige sedimenter  og strukturer som sjøbunn er sattsammen av. Side scan Sonar er ofte brukt sammenn med Multibeam og Sub Bottom data for å kunne gi en komplett beskrivelse av sjøbunn. BK Marine har erfaring fra bruk av flere forskjellige Side Scan Sonar systemer og kan tilby flere forskjellige løsninger tilpasset kundens behov.
Tilbake til SubSea Tilbake til SubSea