Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04

Pipeline Survey

BK Marine har lang erfaring med kartlegging og kontroll av rørledningssystemer på sjøbunn. Våre systemer er integrert opp mot sensor og kartleggingsdata slik at en vil få en total oversikt over rørlednings anlegget i form av data og video. Vi kan utføre allt fra enkle visuelle inspeksjoner til mere komplexe kartlegginger der rørledningen blir presantert som 3D modell¨på sjøbunn sammen med video og stillfoto. Vi kan også assistere ved installasjon av rørledninger der en kartlegger rørledningstrase før legging samt kontrollerer selve leggeoperasjonen ved “touch down monitorering”. Dette sikrer at rørledningen blir lagt riktig i trase uten fare for slitasje eller skade.
Tilbake til SubSea Tilbake til SubSea

Kartlegging og kontroll av rørledninger