Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04
BK Marine AS har lang erfaring fra arbeid og problemløsning i undervannsbransjen. Våre hovedfelt er Kartlegging, utvikling av sensorsystemer og ROV relaterte oppdrag. Vi har vår base sentralt i Norge, og tilbyr våre tjenester over hele landet. For å kunne betjene et økende marked og mestre den utfordrende oppgaven det er å foreta kartlegging av sjøbunn, damanlegg og tuneller, har BK Marine AS satset på utstyr og sensorer med høy kvalitet og nøyaktighet. Vi har også satset på fagfolk med solid bakgrunn innen ROV og maritime operasjoner og som har lang erfaring innen arbeid relatert til kraftsektoren. Våre systemer er spesialdesignet for rask mobilisering, og for å dekke alle områder - fra arbeid på damanlegg i høyfjellet til oppdrag offshore. Den håndterlige størrelsen på utstyret gjør det lett å mobilisere, enten med lastebil eller helikopter. Sammen med høy mobilitet, vil våre systemer øke kosteffektiviteten, og derfor gi kunden store besparelser uten at det går på bekostning av kvaliteten.

SubSea

Din leverandør av tjenester under vann