Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04

Sensor systemer

Tilbake til SubSea Tilbake til SubSea
BK Marine AS utviklet i 2014 et kartleggingssystem for innvendig kartlegging av trykksjakter.Systemet er designet for høy mobilitet og kan monteres i trykksjakten via standart «mannhull» med diameter på 500mm. Systemet måler kontinuerlig diameter på sjakten og tar i tillegg opp video og stillbilder.

Kartlegging og monitorering - Ekofisktanken

Sensorsystem for logging og monitorering - Miljømuddring

BK Marine AS har lang erfaring i design og utvikling av forskjellige sensorsystemer for SubSea Industrien. Gjennom våre ansatte har vi opparbeidet oss en omfattende erfaring når det gjelder prosjekt tilpassede systemer tilrettelagt og designet for kartlegging, overvåking og monitorering av undervannsprosjekter. Vi bidrar med effektive og inovative løsninger for å hjelpe våre kunder å få kontroll over kritiske faser i et prosjekt.
Våre operatører har stått for utvikling, design og produksjon av sensorsystemer for 2 muddrings rigger i forbindelse med miljømuddring ved Haakonsvern orlogsstasjon. Systemet var ble designet for å kartlegge, monitorere og dokumentere selve muddringsoperasjonen.
Kartlegging  system for innvendig kartlegging av bunnsedimenter i Ekofisk tanken. Monitorerings system for kontroll av pumper og sediment uttak i forbindelse med tømming av Ekofisk tanken for bunn sedimenter. Våre operatører har stått for utvikling,design samt produksjon av systemene brukt under dette arbeidet.

Kartlegging og Inspeksjon - Trykksjakter