Copyright © 2015 BK Marine AS. All rights reserved Email : post@bkmarine.no | Tlf. : (+47) 53 49 49 04

Kartlegging

Skaper verdier for våre kunder

BK Marine AS er en undervannsteknisk nisjebedrift med erfaring fra arbeid og problemløsning i undervannsbransjen. Noen av våre hovedfelt er Kartlegging og ROV relaterte oppdrag. Vi har vår base på Stord- Norge, men tilbyr også våre tjenester utenlands. For å kunne betjene et økende marked og mestre den utfordrende oppgaven det er å foreta kartlegging av sjøbunn, har BK Marine AS  satset tungt i investering av utstyr og sensorer med høy kvalitet og nøyaktighet. Vi har også satset på fagfolk med solid bakgrunn innen kartlegging og maritime operasjoner. Våre systemer er spesialdesignet for rask mobilisering, og for å dekke alle områder - fra arbeid på damanlegg i høyfjellet til oppdrag offshore. Alt utstyr og sensorer som er presentert her er montert i en spesial designet båt som kan transporteres på bilhenger. Dette fører til at behovet for rigging på arbeidsplassen faller bort. Den håndterlige størrelsen på utstyret gjør det lett å mobilisere, også med lastebil eller helikopter. BK Marine AS har, utviklet og produsert en omfattende sammensetning av utstyr og sensorer for å tilfredsstille de strenge krav om nøyaktighet i måleresultatene. Alle målinger blir utført, enten fra et ROV system, eller fra et overflate fartøy. Sammen med høy mobilitet, vil systemet øke kosteffektiviteten, og derfor gi kunden store besparelser.
Tilbake til SubSea Tilbake til SubSea